Ústenka s filtrem – pack 10ks

399,00 

Popis

Ústenka NTF s filtrem FFP2 proti netoxickým a málo, až středně toxickým pevným a kapalným aerosolům v koncentraci do 12 x PEL / OEL nebo 10 x APF. Ústenka slouží , v případě řádného utěsnění na obličeji, jako respirátor s filtrem třídy FFP2 a zároveň jako ochranná maska s absorpčním filtrem. Ústenka se váže za šňůrky za hlavou. Dle normy EN 14863 je produkt splňuje třídu FFP2, filtr dosahuje účinnosti Protection against aerosole particle size 3?m EN 14683 – 96,7 % V souladu s normou CE EN 149:2001 plus A1:2009 (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/425). Jeho životnost je závislá na koncentraci částic v atmosféře uživatele a jeho dechové frekvenci. Respirátory nechrání proti plynům, toxickým, radioaktivním a mikrobiálním částicím a škodlivým parám. Nepoužívejte je v místech, kde je méně než 19,5% koncentrace kyslíku či v prostředích s jedovatými plyny. Parametry: Účinnost filtrace bakterií (BFE): u bakterií větších než 3,0 mcm > = 95 % Diferenční tlak (DP): < 4,0 mm H2O / cm2 Účinnost filtrace částic (PFE): u částic > 0,1 mcm = 95 % Odolnost vůči tekutinám: odolná při 80 mmHg Balení obsahuje 10 ks. Dodavatel: Odbytové družstvo eBIOneta, Všestary – Chlum 82, PSČ 503 12 Výrobce: Pronelatex s.r.o, Národní 958, 55101 Jarměř, CZ28858956 Odkazy k nahlédnutí: Prohlášení o shoděNávodEvropská norma EN 149:2001 A1:2009

Výrobce

eBIOneta