Lomina COVID-19+Chřipka A/B Antigen Test

99,00 

Popis

LOMINA SARS-CoV-2 + Influenza A/B Antigen Test je antigenní testovací souprava určená k simultánní kvalitativní detekci infekce SARS-CoV-2 a/nebo chřipky A/B ve vzorcích z nosního výtěru in vitro. Používá se jako doplňkový detekční indikátor pro podezření na případy SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 a/nebo respirační infekci Chřipky A/B.Princip:Lomina SARS-CoV-2 + chřipkový A/B Antigen LTX je kvalitativní test pro detekci SARS-CoV-2 a/nebo antigenu chřipky A/ B v organismu ve vzorcích nosních výtěrů. V testovací oblasti testu je nanesena protilátka anti-SARS-CoV-2. Protilátky proti chřipce A a proti chřipce B jsou naneseny v testovací oblasti A (A) a v testovací oblasti B (B). Během testování reaguje antigen ve vzorku na reakční podložce z důvodu vytvoření imunitního komplexu s anti-SARS-CoV-2 a částicemi potaženými protilátkou proti chřipce A a také s částicemi potaženými protilátkou proti chřipce B. Komplex migruje podél membrány kapilární cestou do testovací oblasti. Komplex pak reaguje s protilátkou proti SARS-CoV-2 v testovací oblasti SARS-CoV-2 a s protilátkou proti chřipce A v oblasti A a také s protilátkou proti chřipce B v oblasti B. Pokud vzorek obsahuje antigen SARS-CoV-2, v testovací oblasti SARS-CoV-2 se objeví barevný proužek. Pokud vzorek obsahuje antigen chřipky A a/nebo B, objeví se barevný proužek v testovací oblasti A a/nebo B. Pokud vzorek neobsahuje antigen SARS-CoV-2, chřipky A a/nebo chřipky B, tak se v testovací oblasti neobjeví žádný barevný proužek, což znamená negativní výsledek. Jako kontrola správného postupu se v kontrolní oblasti (C) vždy objeví barevný proužek, který signalizuje, že byl přidán správný objem vzorku a došlo k aktivaci membrány.Základní parametry, charakteristika a limity:Doba provedení testu: 15 minIVD kategorie: IVD ostatní COVID-19Sensitivita: 98,71% (95% CI: 96,74%-99,65%)Specificita: 99,90% (95% CI: 99,29%-99,98%)Přesnost: 99,52 (95% CI: 98,77%-99,87%) Influenza ASensitivita: 98,95% (95% CI: 96,98%-99,78%)Specificita: >99,9% (95% CI: 99,29%-100%)Přesnost: 99,63% (95% CI: 98,92%-99,92%) Influenza BSensitivita: 98,44% (95% CI: 95,50%-99,68%)Specificita: >99,9% (95% CI: 99,29%-100%)Přesnost: 99,58% (95% CI: 98,77%-99,91%)Balení obsahuje: 1x IVD testovací proužek v plastové kazetě, 1x Absorbent vlhkosti, 1x Stabilizační roztok (pufer), 1x Nosní tampón pro sběr vzorku, 1x Víčko s integrovaným kapátkem, 1x Návod k použití.

Výrobce

Lomina